Žádost o vyjádření a vydání koordinovaného závazného stanoviska

 

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

Základní informace k životní situaci

Vyjádření z hlediska ŽP je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel nebo pověřená osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Standardní postup - přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov\Město, 736 01, 1. poschodí, kancelář č. B 111, úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněný formulář a přílohy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

bez lhůty

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 500/2004 Sb., 183/2006 Sb.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

neuplatňují se

Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor životního prostředí

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován
08.01.2019