Žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu

Základní informace k životní situaci

Vyjádření z hlediska VZ je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel nebo pověřená osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Standardní postup - přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov\Město, 736 01, 1. poschodí, kancelář č. B-102 a B-110, úřední hodiny: pondělí a středa 08:00-17:00 hodin, čtvrtek 08:00-14:00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněný formulář a přílohy

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 254/2001 Sb., 183/2006 Sb., 500/2004 Sb.

Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor životního prostředí

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019