Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Pojmenování (název) životní situace

Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Základní informace k životní situaci

platí pro podnikající osoby, které nakládají s nebezpečnými odpady
(nakládání = shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů - § 4 odst. 1 písm. e);
shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu
(shromažďování odpadů = krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady - § 4 odst. 1 písm. g)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

podáním žádosti
(náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí
(tj. obec s rozšířenou působností, na území které je s nebezpečnými odpady nakládáno)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město (1. poschodí, kancelář č. B-112)
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádost
(náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádosti = náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

dle správního řádu 30 dnů (u zvlášť složitých řízení max. 60 dnů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., která stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Chwistková, tel. 596 803 283

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019