Havířov - město mezi stromy

Díky havířovskému občanu Jiřímu Červenému doplnilo město své stránky o zajímavou fotografickou dokumentaci výběru stromů ve městě. Pan Červený vytipoval zajímavé stromy rostoucí v centrální části Havířova - zjednodušeně od Zámečku k Merkuru, vyfotografoval je v průběhu let 2005-2008, doplnil o zajímavé informace a vytvořil tak zajímavou databázi - Havířov - město mezi stromy.

Prezentováno je celkem 200 stromů 114 druhů a jejich kultivarů ze 78 lokalit (ulic, náměstí, parků). Každý strom má samostatnou stránku, která obsahuje fotografii stromu, pomocnou mapku dané lokality a fotografie dalších znaků jako jsou kůra, list, květ, plod, podzimní zbarvení listu apod.

Mezi zajímavé druhy, které jsou v havířovském centru  k vidění, patří zerav obrovský, trnovník akát, střemcha hroznovitá, škumpa orobincová, pajasan žláznatý, liliovník, katalpa trubačovitá, kdouloň obecná, douglaska tisolistá, čimišník stromovitý atd.

Stromy, které jsou součástí prezentace, jsou na mapě města vyznačeny symboly jehličnatých a listnatých stromů. Pro snadné vyhledávání jsou stromy uspořádány do dvou seznamů: První Seznam stromů obsahuje kompletní abecední seznam všech vyfotografovaných stromů. Druhý Seznam stromů podle ulic je uspořádán podle ulic, náměstí a parků. Z obou seznamů se lidé dostanou na stránky jednotlivých stromů. U některých stromů je možno klepnutím na obrázek stromu vyvolat vzhled stromu v jiném ročním období.

Výběr stromů je do značné míry náhodný, ale přesto by měl postihovat různorodost druhů a variet a také jejich zjev, výraznou polohu, velikost a stáří. Nejsou tu mladé stromy z výsadby posledních let. Například v Centrálním parku jsou vysazeny nové platany, javory, duby, buky, slivoně a další. Z nich jsou na těchto stránkách jenom jinan dvoulaločný a javor dlanitolistý.

Na území Havířova se nachází 18 památných stromů uvedených v Ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Většinou jsou to stromy, které kdysi lemovaly historickou kupeckou stezku, tzv. Císařskou cestu, což byla komunikace vedoucí od Ostravy přes Těšín do Polska. Nejvíce jich zbylo podél dnešní ulice Elišky Krásnohorské. Jsou to lípy, jasany a jírovec.

Panu Červenému, který zajistil zpracování databáze ve svém volném čase a zadarmo, patří velký dík.