Žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu

Základní informace k životní situaci: 

Vyjádření z hlediska VZ je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel nebo pověřená osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Standardní postup - přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov\Město, 736 01, 1. poschodí, kancelář č. B-102 a B-110, úřední hodiny: pondělí a středa 08:00-17:00 hodin, čtvrtek 08:00-14:00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

vyplněný formulář a přílohy

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

zákon č. 254/2001 Sb., 183/2006 Sb., 500/2004 Sb.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
odbor životního prostředí
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020