Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa, případně na lesním pozemku

Základní informace k životní situaci: 

K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoba, v jejímž zájmu dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném pozemku a zdůvodnění žádosti. V případě staveb a terénních úprav je vhodné doložit příslušnou část dokumentace, charakterizující umístění stavby, či terénní úpravy, vzhledem k lesnímu pozemku.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Osobní kontakt není nutný, žádost s podklady lze zaslat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Nejsou předepsány

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Helena Tihounová, tel. 596 803 338
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
8. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
8. 1. 2020