Žádost o vydání rybářského lístku

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatelem je občan (u nezletilých zákonný zástupce), který doloží k žádosti příslušné doklady.

Charakteristika úkonu: 

Vydání rybářského lístku.

Výsledek úkonu: 

Vydání rybářského lístku.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o vydání rybářského lístku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku, doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek mimo rybářského lístku na 30 dní), doklad totožnosti, případně doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých. Doklad o zaplacení správního poplatku. (Viz sekce Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Jsou předepsány tyto správní poplatky za vydání rybářského lístku. U dospělých: RL na 1 rok – 100 Kč, 3 roky – 200 Kč, 10 let – 500 Kč, neurčito – 1000 Kč. U dětí do 15-ti let: 1 rok – 50 Kč, 3 roky – 100 Kč, 10 let – 250 Kč, neurčito – 0 Kč. RL na 30 dní – 200 Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Jsou předepsány tyto správní poplatky za vydání rybářského lístku. U dospělých: RL na 1 rok – 100 Kč, 3 roky – 200 Kč, 10 let – 500 Kč, neurčito – 1000 Kč. U dětí do 15-ti let: 1 rok – 50 Kč, 3 roky – 100 Kč, 10 let – 250 Kč, neurčito – 0 Kč. RL na 30 dní – 200 Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

-

Časté dotazy: 

Kde a kdy získám žádost o vydání rybářského lístku. Na Magistrátu města Havířova,  odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání rybářského lístku.

Sankce: 

Orgán státní správy rybářství uloží pokutu ve výši do 1 500 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené  § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Rybářství.

Klíčová slova: 

Rybářský lístek, poplatek, dítě do 15-ti let, osvědčení.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede v agendovém  informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Anna Babišová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024