Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci: 

Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické osoby, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady tj. pro první rybářský lístek : osvědčení o získané kvalifikaci (vydává zpravidla Český rybářský svaz), pro druhý a další rybářský lístek: dřívější rybářský lístek.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí vydává
rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Havířova, obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občanský průkaz, doklad o odborné kvalifikaci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání rybářského lístku, formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
1 rok 100,- Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč

Poplatky se hradí v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Účastníkem řízení je pouze žadatel nebo zákonný zástupce žadatele.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

e-mail: babisova.anna@havirov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství , Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:
• přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč lze uložit také zákaz činnosti do 1 roku
• trestného činu podle § 178a trestního zákona

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Anna Babišová, tel. 596 803 120
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020