Žádost o vydání loveckého lístku

Základní informace k životní situaci: 

Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro vydání loveckého lístku :
• složení zkoušky z myslivosti nebo
• získání právním předpisem stanoveného vzdělání
• dosažení věku 16 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• pojištění dle zákona o myslivosti

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí

Na které instituci životní situaci řešit: 

Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Havířova, obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko vydává Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

občanský průkaz,
výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání loveckého lístku, formulář „Žádost o vydání loveckého lístku“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku :
• na 1 den 30 Kč,
• na 5 dní 50 Kč,
• na 30 dní 70 Kč,
• na 6 měsíců 100 Kč,
• na 1 rok 150 Kč,
• na dobu neurčitou 1 000 Kč.
Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:
• přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
• trestného činu podle § 178a trestního zákona.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Helena Tihounová, tel. 596 803 338
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020