Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

Základní informace k životní situaci: 

Vyjádření z hlediska ŽP je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel nebo pověřená osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Standardní postup - přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor životního prostředí, Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov\Město, 736 01, 1. poschodí, kancelář č. B 111, úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

vyplněný formulář a přílohy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

bez lhůty

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

zákon č. 500/2004 Sb., 183/2006 Sb.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

neuplatňují se

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
odbor životního prostředí
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020