Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Základní informace k životní situaci: 

platí pro podnikající osoby, které nakládají s nebezpečnými odpady
(nakládání = shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů - § 4 odst. 1 písm. e);
shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu
(shromažďování odpadů = krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady - § 4 odst. 1 písm. g)

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

podáním žádosti
(náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí
(tj. obec s rozšířenou působností, na území které je s nebezpečnými odpady nakládáno)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město (1. poschodí, kancelář č. B-112)
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

žádost
(náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

žádosti = náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

dle správního řádu 30 dnů (u zvlášť složitých řízení max. 60 dnů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., která stanoví Katalog odpadů
vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí
Kontaktní osoba: 
Ing. Dagmar Chwistková, tel. 596 803 283
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
27. 2. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
27. 2. 2020