Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

V jakém případě ve věci jednat: 

Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a plánuje shromažďovat odpady jednoho nebo více kódů společně.

Charakteristika úkonu: 

Podání žádosti na odboru životního prostředí, vyplněním žádosti o vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Výsledek úkonu: 

Schválení/neschválení upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

Kdy věc řešit: 

Pokud jsem právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a plánuji shromažďovat odpady jednoho nebo více kódů společně.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněná žádost s důvody a podklady pro upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněná žádost s důvody a podklady pro upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku, pokud je vytvořen elektronický formulář Ministerstvem životního prostředí, a je schválený Ministerstvem vnitra.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek ve výši 1 000 Kč, uhrazený dle zaslaného platebního výměru před udělením souhlasu je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

-

Opravné prostředky: 

-

Časté dotazy: 

-

Sankce: 

-

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Odpadové hospodářství.

Klíčová slova: 

Upuštění od třídění, odpad.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede v agendovém informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

ing. Dagmar Chwistková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 1. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024
Datum konce platnosti popisu: 
28. 2. 2024