Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Základní informace k životní situaci: 

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

stavebník, investor

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání zdůvodněné žádosti s příslušnými přílohami

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

vyplněný formulář + přílohy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

nejsou vyžadovány

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

do 30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

vlastníci dotčených lesních pozemků

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

zákon 289/1995 Sb., o lesích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje, v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Tomu kdo bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Tihounová, tel. 596 803 338
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
4. 8. 2020