Žádost o vyjádření z územního hlediska

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě informace k pozemku dle územně plánovací dokumentace.

Charakteristika úkonu: 

Žádost o vyjádření z územního hlediska.

Výsledek úkonu: 

Předběžné vyjádření z územního hlediska. 

Kdy věc řešit: 

Žádost o vyjádření z územního hlediska k využití pozemku ve vztahu k územně plánovací dokumentaci:

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je realizovatelný dle územně plánovací dokumentace dané obce, což je nezbytnou podmínkou realizace záměru v území.

O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář - Žádost o vyjádření z územního hlediska.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář - Žádost o vyjádření z územního hlediska.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Prostřednictvím datové schránky.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Podáním prostřednictví e-mailu.

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost o vyjádření z územního hlediska vztahu k územně plánovací dokumentaci řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Nutno znát parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez dávky nebo jiného plnění.

Opravné prostředky: 

Nelze podat opravný prostředek.

Časté dotazy: 

Jaká je platnost tohoto vyjádření?
Platnost vyjádření trvá do doby:
- vydání změn územně plánovacích dokumentací;
- vydání nových územně plánovacích dokumentací;
- pořízení územně plánovacích podkladů;
- provedení aktualizace územně plánovacích podkladů.

Úřad územního plánování není povinen tuto změnu oznamovat, žadatel by si měl ověřit, zda je jeho vyjádření stále platné.

Sankce: 

Sankce se neuplatňují.

Působnost: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje.

Oblast: 

Územní plánování.

Klíčová slova: 

Územní plán, výstavba.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor územního rozvoje, oddělení územního plánování.

Kontaktní osoba: 

Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 5. 2022