Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě potřeby zjistit předběžnou informaci o podmínkách využívání území.

Charakteristika úkonu: 

Územně plánovací informace.

Výsledek úkonu: 

Využití pozemků dle územně plánovací dokumentace.

Kdy věc řešit: 

Pokud potřebujeme zjistit předběžnou informaci o podmínkách využití pozemku.

Získání předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář:

Žádost o územně plánovací informaci s označením - o podmínkách využívání území a změn jeho využití.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář:

Žádost o územně plánovací informaci s označením - o podmínkách využívání území a změn jeho využití.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Prostřednictvím datové schránky.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Podáním prostřednictví e-mailu.

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost o poskytnutí informace o možnosti využití pozemku řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00-17:00 hod.
Út 8:00-12:00 hod. – na objednávku
St 8:00-17:00 hod.
Čt 8:00-14:00 hod.
Pá 8:00-12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271.

Žadatel by měl znát parcelní číslo předmětného pozemku a katastrální území, ve kterém pozemek leží.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Opravné prostředky: 

Nelze podat opravný prostředek.

Časté dotazy: 

Jaká je platnost této územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace podle §21 odst. 3 stavebního zákona platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla ÚPI vydána.

Sankce: 

Sankce se neuplatňují.

Působnost: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje.

Oblast: 

Územní plánování.

Klíčová slova: 

Územní plán.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor územního rozvoje, oddělení územního plánování.

Kontaktní osoba: 

Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 5. 2022