Žádost o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím e-Utility Report