Ohlášení stavby/Ohlášení odstranění

V jakém případě ve věci jednat: 

Ohlášení je zjednodušující postup pro povolení jednoduché stavby, popř.  terénní úpravy  nebo udržovacích prací

Charakteristika úkonu: 

Postup a podmínky vychází z ust. § 104 stavebního zákona a ust. § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb

Výsledek úkonu: 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Kdy věc řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků 

Opravné prostředky: 

Přezkum souhlasu přes krajský úřad, za podmínek § 94 a násl. správního řádu.

Časté dotazy: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis byl naposledy aktualizován: 
18. 10. 2022