Dokončení stavby/Předčasné užívání stavby

V jakém případě ve věci jednat: 

Po realizaci stavby - např. rodinného domu

Charakteristika úkonu: 

V případech jednodušších staveb - např. rodinný dům - lze stavbu užívat na základě oznámení dokončení stavby stavebnímu úřadu.

Přílohou oznámení musí být geometrický plán pro zápis obvodu stavby do katastru nemovitostí a základních registrů (RUIAN) a dokumentace objektu, a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou dokumentací.

Výsledek úkonu: 

Sdělení stavebního úřadu + zápis do základních registrů

Kdy věc řešit: 

V případě dokončení povolené stavby

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Oznámení dle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.)

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Oznámení dle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona (č 183/2006 Sb.)

Časté dotazy: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
12. 5. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 5. 2022