Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní informace k životní situaci: 

Příjemce dávky důchodového pojištění vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen tento přebírat a nakládat s ním za účelem, ke kterému je určen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Příjemce důchodu a ostatní dotčené osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Příjemce dávek důchodového pojištění musí být občanem města Havířova.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na základě podnětu zahájením řízení z moci úřední.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občanské průkazy dotčených osob, potvrzení o výplatě nebo přiznání dávky důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ o přiznání dávky důchodového pojištění, popř. i útržek složenky pro příjemce),

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Rodinní příslušníci a osoby blízké.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

V souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je obecní úřad oprávněn kontrolovat, jak jsou plněny povinnosti zvláštního příjemce.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

posta@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání proti rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova, bude odvolání postoupeno ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Zahájení řízení ve věci zrušení ustanovení zvláštního příjemce.

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

V případě nepříznivé sociální situace příjemce dávky důchodového pojištění lze uplatnit u Úřadu práce ČR dávky pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, budova F, přízemí.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Lenka Kalivodová, referent odboru sociálních věcí, tel. 596 803 159, e- mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021