Zprostředkování náhradní rodinné péče

Základní informace k životní situaci: 

Jedná se o situace, kdy se občan rozhodne stát se pěstounem či osvojitelem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Každý občan, který splňuje podmínky a má zájem převzít do své péče dítě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podrobné informace o postupu podá příslušný pracovník.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Dostavit se k pracovníkovi, který se věnuje agendě náhradní rodinné péče.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, budova F, 2. patro - kanceláře 206,207 a 209
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Pro odeslání dokumentace ke zprostředkování náhradní rodinné péče na krajský úřad je 30 dní od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Spolupráce s OSPOD.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: kacalova.lucie@havirov-city.czsedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o SPO) a dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kontaktní osoba: 
Bc. Lucie Kácalová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel. 596 803 456, kacalova.lucie@havirov-city.cz Bc. Lenka Sedlaříková, DiS., sociální pracovnice tel. 596 803 458, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021