Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

V jakém případě ve věci jednat: 

Příjemce dávky důchodového pojištění vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen tuto přebírat a nakládat s ní za účelem, ke kterému je určena.

Charakteristika úkonu: 

Na základě podnětu rodinného příslušníka nebo osoby blízké se zahájí řízení o ustanovení zvláštního příjemce z moci úřední.

Výsledek úkonu: 

Vydání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Kdy věc řešit: 

Občan/senior není schopen přebírat nebo nakládat se svým důchodem a je občanem města Havířova.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Občanské průkazy dotčených osob, potvrzení o výplatě nebo přiznání dávky důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ o přiznání dávky důchodového pojištění, popř. útržek složenky pro příjemce).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Na Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111, v úřední hodiny: PO, ST: 8.00-17.00, ČT:8.00-14.00, ÚT, PÁ 8.00-12.00 - pouze po předchozím objednání, osobním dostavením se rodinných příslušníků nebo osob blízkých.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Obecní úřad je oprávněn kontrolovat, jak jsou plněny povinnosti zvláštního příjemce.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova, bude odvolání postoupeno ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Sankce: 

V případě nedodržení plnění povinností zvláštního příjemce dávek sociálního pojištění, může být zahájeno řízení ve věci zrušení ustanovení zvláštního příjemce.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Sociální oblast.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Yveta Břízová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
6. 10. 2021