Řešení tíživé životní situace v sociální oblasti

Základní informace k životní situaci: 

Poskytování základního i odborného sociálního poradenství osobám: se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, pečujícím o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby, s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, ohroženým sociálním vyloučením a rizikovým způsobem života, bez přístřeší nebo v nejistém bydlení, dále obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy, rodinám s dětmi a imigrantům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Každá osoba, která se ocitne v nepříznivé životní situaci nebo osoba, která chce upozornit na nepříznivou životní situaci jiné osoby.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním, písemným, elektronickým nebo telefonickým kontaktem.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, budova F, přízemí, kanceláře č. 006a - 012.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Sociální poradenství lze poskytovat i anonymně na žádost klienta.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dle řešené životní situace (např. lékaři, majitelé bytových fondů, exekutorské kanceláře, poskytovatelé sociálních služeb apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Dle řešené životní situace, mohou být po klientovi požadovány další kroky a úkony potřebné k vyřešení jeho situace. V některých případech je součinnost klienta se sociálním pracovníkem nezbytná.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

posta@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace: 

Nejčastěji řešená problematika: finanční a dluhové poradenství, insolvence, poradenství v oblasti dávek (sociální, důchodové, nemocenské), neodpovídající bydlení, bezdomovectví, hrozba ztráty bydlení, ztráta zaměstnání, zdravotní postižení, opatrovnictví, mezilidské vztahy, sociální osamělost, sociální služby a jejich zprostředkování.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Ve všech pracovních dnech, v pracovní době Magistrátu města Havířova, jsou zajištěny kontaktní osoby, na které je možno se osobně nebo telefonicky (tel. č.: 596 803 140) obrátit. Pracovní doba: PO, ST 8.00-17.00 hod. ČT 8.00-14.00 hod. ÚT, PÁ 8.00-12.30
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021