Řešení tíživé životní situace v sociální oblasti

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan/ka se ocitl/a v nepříznivé životní situaci, kterou nemůže vyřešit vlastními silami, a proto potřebuje poskytnout základní i odborné sociální poradenství.

Charakteristika úkonu: 

Poskytování základního i odborného sociálního poradenství osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, pečujícím o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby, osobám ohroženým sociálním vyloučením a žijícím rizikovým způsobem života.

Výsledek úkonu: 

Poskytnutí základního i odborného sociálního poradenství.

Kdy věc řešit: 

Když nepříznivou životní situaci nelze řešit vlastními silami a je potřebná pomoc.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanoveno.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanoveno.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

E-mailovým kontaktem na sociálního pracovníka uvedeným na webových stránkách Magistrátu města Havířova: www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Na Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí, budova F, přízemí budovy, osobně v úřední hodiny: PO, ST: 8.00-17.00, ČT:8.00-14.00, ÚT, PÁ 8.00-12.00 hodin.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Časté dotazy: 

„Přišel jsem o zaměstnání, nemám dostatečný příjem, na koho se mám obrátit?“

„Mám dluhy na bytu, odpadech, pomůžete mi poradit se splátkovým kalendářem?“

„Přišel jsem o bydlení, jaké mám možnosti, abych opět mohl někde bydlet?“

„Můžete mi poradit, kde a jak zajistit sociální služby pro své rodiče, příbuzné, kteří nejsou již zcela soběstační?“

„Potřebuji vyřídit dávky pro osobu se zdravotním postižením, o co všechno mohu požádat?“

„Jsem propuštěn z výkonu trestu nebo vazby, jak postupovat při získání ubytování a sociálních dávek?“

 Na výše uvedené a jiné dotazy Vám odpoví sociální pracovníci odboru sociálních věcí osobně, telefonicky nebo e-mailovou korespondencí.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Sociální oblast.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Yveta Břízová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021