Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan/ka chce být držitelem parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Charakteristika úkonu: 

Po vydání průkazu Úřadem práce ČR osobě se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob, kterým byl vydán průkaz pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, je na Magistrátu města Havířova vyhotoven parkovací průkaz označující.

Výsledek úkonu: 

Vyhotovení parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Kdy věc řešit: 

Občan/ka je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P a chce vyhotovit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Občanský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměru 35 x 45 mm, neplatný parkovací průkaz (pokud již tento byl vydán dříve). V případě, že parkovací průkaz vyřizuje zákonný zástupce, opatrovník či zmocněnec, je nutno navíc předložit: u zákonného zástupce dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u opatrovníka listinu opatrovníka a občanský průkaz opatrovníka, u zmocněnce generální plnou moc nebo plnou moc na daný úkon a občanský průkaz zmocněnce.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Na webových stránkách města: www.havirov-city.cz/online-rezervace.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Na Magistrátu města Havířova, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 114 v úřední hodiny: PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT, PÁ 8.00-12.00 hodin.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Sociální oblast.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Yveta Břízová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021