Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Základní informace k životní situaci: 

Parkovací průkaz č. O 7 pro osoby se zdravotním postižením vydá Magistrát města Havířova osobě, které byl Úřadem práce ČR vydán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob, kterým byly vydány tyto průkazy pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, nebo zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Držení průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí , budova F, 1. poschodí, kancelář č. 114 - p. Mžiková.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občanský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměru 35 x 45 mm, neplatný parkovací průkaz, pokud již tento byl vydán. V případě, že parkovací průkaz vyřizuje zákonný zástupce, opatrovník či zmocněnec je nutno navíc předložit: u zákonného zástupce - dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u opatrovníka - listinu opatrovníka a občanský průkaz opatrovníka, u zmocněnce - generální plnou moc nebo plnou moc na daný úkon a občanský průkaz zmocněnce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Jana Mžiková, referent odboru sociálních věcí, tel.: 596 803 147, e-mail: mzikova.jana@havirov-city.cz.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021