Náhradní rodinná péče: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě žádání o svěření dítěte do některé z forem náhradní rodinné péče.

Charakteristika úkonu: 

Zkompletování spisové dokumentace k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu.

Výsledek úkonu: 

Zkompletovaná kopie spisové dokumentace o žadateli a také kopie spisové dokumentace o dítěti se pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče neprodleně postupuje Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Kdy věc řešit: 

Vždy v případě žádání o svěření dítěte do některé z forem náhradní rodinné péče.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické služby. K první konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Podrobné informace o postupu podá příslušný pracovník.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon nelze řešit prostřednictvím elektronické služby, vhodné je domluvit si s příslušným pracovníkem osobní schůzku.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Dávka ani jiné plnění není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Bez opravných prostředků.

Sankce: 

Možnost vyřazení z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.

Působnost: 

Přenesená.

Oblast: 

Sociálně-právní ochrana dětí.

Klíčová slova: 

Osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Bc. Lucie Kácalová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
13. 10. 2021