Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Základní informace k životní situaci: 

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.
Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Spolupráce s OSPOD.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: kacalova.lucie@havirov-city.czhakalova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 zákona o SPOD). Trestní postih při neoznámení trestného činu dle § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), při nepřekažení trestného činu dle § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání).

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace, výchovné problémy s dětmi.

Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě a v konečném důsledku i k situaci, kdy dítě je týráno, zneužíváno či zanedbáváno, kdy situace domácího násilí v rodině s nezl. dětmi, které jsou násilí v rodině svědkem, je vždy hodnocena jako psychické týrání dítěte.
Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kontaktní osoba: 
Bc. Lucie Kácalová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel. 596 803 456, kacalova.lucie@havirov-city.cz Mgr. Lenka Hakalová, sociální pracovnice tel. 596 803 459, hakalova.lenka@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021