Dítě bez péče rodičů – krizové nebo tíživé situace v rodině, např. úmrtí rodičů, náhlé onemocnění rodiče, opuštění dítěte

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjektem jsou rodiny s nezletilými dětmi, které se ocitnou v tíživé nebo krizové situaci.

Charakteristika úkonu: 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní své povinnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

Výsledek úkonu: 

Výsledkem je ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte a obnovení narušených funkcí rodiny.

Kdy věc řešit: 

Vždy, když se rodina s nezletilými dětmi ocitne v tíživé nebo krizové situaci.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není třeba dokládat žádné dokumenty.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

E-mailem: posta@havirov-city.cz, datovou schránkou, ID datové schránky: 7zhb6tn nebo na e-mailové adresy kontaktních pracovníků: kacalova.lucie@havirov-city.czsedlarikova.lenka@havirov-city.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Dávka ani jiné plnění není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Sankce: 

Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.

Působnost: 

Přenesená.

Oblast: 

Sociálně-právní ochrana dětí.

Klíčová slova: 

Rodina, dítě, tíživá situace, krizová situace, úmrtí, nemoc, bytové problémy, finanční problémy, domácí násilí, alkohol, drogy.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Bc. Lucie Kácalová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
13. 10. 2021