Členství v Městském klubu seniorů

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan/ka města se chce stát členem klubu seniorů na území města Havířova a účastnit se společenských, kulturních, sportovních akcí a navazujících aktivit k vyplnění svého volného času.

Charakteristika úkonu: 

Zájemce o členství v klubu seniorů se dostaví osobně na Magistrát města Havířova nebo do budovy Městského klubu seniorů k vyplnění přihlášky a poté se stává členem klubu seniorů.

Výsledek úkonu: 

Členství v Městském klubu seniorů.

Kdy věc řešit: 

Občan/ka je senior nebo osoba v invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně a chce se stát členem klubu seniorů v Havířově.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Občanský průkaz, prokázat přiznání nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně (např. rozhodnutím ČSSZ).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Na Magistrátu města Havířova, budova F, 1. poschodí, kancelář 110 v úřední hodiny.

PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT, PÁ: 8.00-12.00 nebo osobně v budově Městského klubu seniorů, Studentská 1592/9a, Havířov-Podlesí od úterý do pátku v době od 13.00 – 14.00 hod.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatků.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Sociální oblast.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Yveta Břízová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021