Byty zvláštního určení

V jakém případě ve věci jednat: 

Zájemce o byt zvláštního určení (byt v domě s pečovatelskou službou nebo bezbariérový byt) žádá ze zdravotních důvodů, nepříznivé sociální situace, nevhodnosti současného bydlení apod.

Charakteristika úkonu: 

Žadatel o byt zvláštního určení si uplatní žádost na odboru sociálních věcí MmH. Žádost je posouzena z hlediska její úplnosti a prošetřena z hlediska naléhavosti. Po prošetření žádosti je žadatel zařazen/nezařazen do evidence žadatelů.

Výsledek úkonu: 

Přidělení bytu zvláštního určení.

Kdy věc řešit: 

Občan/ka je senior, jeho zdravotní stav nevyžaduje zvláštní úpravy bytu nebo poskytování zvláštní zdravotní péče (byt v domě s pečovatelskou službou) nebo občan s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí (bezbariérový byt) a nemá vhodné současné bydlení vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Občanský průkaz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost lze uplatnit na Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí, Svornosti 86/2, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111 osobně, nebo prostřednictvím zákonného zástupce, rodinného příslušníka, osoby blízké.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatků.

Opravné prostředky: 

Námitky žadatele proti nezařazení do evidence žádosti o přidělení bytu v DPS.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Sociální oblast.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Yveta Břízová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021