Byty zvláštního určení

Základní informace k životní situaci: 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty) a byty v domech zvláštního určení (byty v Domech s pečovatelskou službou).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Zájemce o byt zvláštního určení nebo jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, osoba blízká.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky a postup pro přidělování bytů zvláštního určení jsou stanoveny Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova a Kritérii přidělování bytů zvláštního určení - bezbariérové byty, které jsou k dispozici na webových stránkách města Havířova, a to: www.havirov-city.cz/Magistrát/Odbory/Sociálních věcí/ informace.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Uplatněním žádosti, které jsou k dispozici na odboru sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o byt zvláštního určení, kterou obdržíte viz výše.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádost o byty zvláštního určení a zařazení do evidence žadatelů je vyřízeno bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

V případě nepříznivé sociální situace žadatel o byt zvláštního určení může uplatnit u Úřadu práce ČR dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, budova F, přízemí.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Lenka Kalivodová, refefent odboru sociálních věcí, tel : 596 803 159, e-mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021