Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Havířova se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince včetně umístění výsadby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické a právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění, souhlasy obyvatel se záměrem.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti (vyplněného formuláře) a situačního snímku

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, kancelář č. A 404,
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný formulář, situační plánek se zakreslením umístění, souhlasy obyvatel se záměrem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Poplatky nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůta pro podání informací k žádosti je do 30 dnů od doručení. Realizace prací je závislá na množství doručených žádostí a finančních možnostech města. Kácení se provádí v převážné většině v době vegetačního klidu (1.11.-31.3.), a to na základě platného rozhodnutí, které vydává odbor životního prostředí.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Občanská sdružení

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

§ 8 prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., o provedení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Telefonicky: 596 803 279

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor komunálních služeb
Kontaktní osoba: 
Tel: 596 803 279,
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 1. 2018