Žádost o vydání souhlasu pro užívání veřejného prostranství k umístění přenosného reklamního zařízení typu "A"

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na žádost

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství,

kancelář č. A 404, referentka Zuzana Vojtková

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek 8.00 - 14.00 hod.

úterý a pátek 8.00 - 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na odboru komunálních služeb a na internetových stránkách města.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Zuzana Vojtková, Tel: 596 803 197, vojtkova.zuzana@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
21. 2. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020
Datum konce platnosti popisu: 
21. 2. 2020