Žádost o vydání souhlasu k záboru veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci: 

Stanovení podmínek k užívání veřejných prostranství v majetku města zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění prodejních zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel, který užívá nebo chce užívat veřejné prostranství v majetku města k výkonu své činnosti uvedené výše, tj. fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání písemné žádosti o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství s doložením situačního snímku, uvedení rozsahu a způsobu záboru, uvedení důvodu a doby zvláštního užívání.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na žádost

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství,
kancelář č. A 404, referentka Zuzana Vojtková
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žadatel je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na odboru komunálních služeb na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Nejsou stanoveny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Povinnost správci poplatku (MMH, odbor organizační, oddělení správy poplatků), ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství a poskytnout údaje dle § 14a, zákona o místních poplatcích

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Obor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství
Kontaktní osoba: 
Zuzana Vojtková, referent odboru komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství tel. 596 803 197, vojtkova.zuzana@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020