Žádost o rekonstrukci nebo opravu městského mobiliáře

V jakém případě ve věci jednat: 

Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o rekonstrukci nebo opravu městského mobiliáře.

Charakteristika úkonu: 

Zhodnocení stavu městského mobiliáře.

Výsledek úkonu: 

Vyhodnocení stavu případně zadání opravy nebo výměny mobiliáře.

Kdy věc řešit: 

Podáním žádosti (vyplněného formuláře) a situačního snímku.

V žádosti se uvádí lokalita, kde se mobiliář nachází, stručný popis o jaký druh městského mobiliáře se jedná a v jakém stavu se nachází –  lavičky, klepáče, sušáky, apod.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Zaslat vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění mobiliáře, případně souhlasy většiny obyvatel dané lokality se záměrem.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění mobiliáře, případně souhlasy většiny obyvatel dané lokality se záměrem.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Zasláním do datové schránky : 7zhb6tn, nebo zasláním na emailovou adresu podatelny Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město : posta@havirov-city.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním žádosti osobně na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství, kancelář č. A 401, nebo prostřednictvím podatelny Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Nejsou stanoveny.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Veřejné prostranství.

Klíčová slova: 

Mobiliář, lavičky, sušáky.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem podání žádosti.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Neurčeno.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Ing. Bohuslava Bošanská

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
26. 5. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
26. 5. 2023