Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku statutárního města Havířova

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatel, který chce požádat o zhodnocení stavu stromu nebo dřevin v majetku statutárního města Havířova.

Charakteristika úkonu: 

Zhodnocení stavu dřevin v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek úkonu: 

Vyhodnocení stavu dřevin včetně případné realizace adekvátního zásahu do zeleně.

Kdy věc řešit: 

Na žádost, lhůta k vyřízení žádosti je 30 dní.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněnou žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku statutárního města Havířova.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Podání písemné žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku statutárního města Havířova.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním žádosti prostřednictvím datové schránky 7zhb6tn, nebo na podatelnu posta@havirov-city.cz na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním žádosti osobně na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství, kancelář č. A 404, nebo prostřednictvím podatelny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Nejsou stanoveny.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Veřejné prostranství.

Klíčová slova: 

Dřevina, kácení.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

07.06.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Boris Břenek.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2021