Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Základní informace k životní situaci: 

V případě stavby technického vybavení – např. zemní kabelové přípojky, je nutné požádat o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická nebo právnická osoba, která bude provádět stavby technického vybavení v zájmovém územním celku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění, plnou moc při zastupování

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, A-408, Ing. Roman Hučík
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný formulář a situační snímek, popř. plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Poplatky nejsou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Vyjádření k sítím veřejného osvětlení a dešťové a splaškové kanalizaci si vyžádejte u Technických služeb Havířov a.s., Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov-Město, které jsou od 1.7.2013 správcem tohoto zařízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Jaké jsou související předpisy: 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 355/2000 a vyhlášky č. 367/2001 Sb. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Neuplatňují se

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Právnické a podnikající fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 b odst. 5 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 a) odst. 7 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci
V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor komunálních služeb města Havířov
Kontaktní osoba: 
Ing. Roman Hučík, Tel: 596 803 331, hucik.roman@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020