Stanovisko k vypouštění odpadních vod

Základní informace k životní situaci: 

Stanovisko správce drobného vodního toku je potřeba pro řízení před vodoprávním úřadem za účelem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická nebo právnická osoba, která má záměr vypouštět odpadní vody do drobných vodních toků na území města ve správě odboru komunálních služeb.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání žádosti s přesným popisem místa vypouštěni včetně zákresu v situaci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na základě podané žádosti je správcem drobného vodního toku vydáno stanovisko se stanovením podmínek k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství, kancelář číslo A410, referent Jana Vichrová
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žadatel sdělí své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na odboru komunálních služeb v kanceláři A410, na informacích a na stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Vydání stanoviska není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství.
Kontaktní osoba: 
Jana Vichrová, referent odboru komunálních služeb oddělení odpadového hospodářství, Tel: 596 803 329, vichrova.jana@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
24. 2. 2020