Souhlasy vlastníka komunikace

V jakém případě ve věci jednat: 

Povolení zvláštního užívání chodníku, místní komunikace -žádost o uložení sítě, žádost o ZVU, žádost povolení vjezdu/chodník Havárie - žádost o ZVU/žádost o sjezd.

Charakteristika úkonu: 

Podává žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Výsledek úkonu: 

Souhlas vlastníka komunikace a za jakých podmínek lze zvláštní užívání komunikace realizovat. Nenahrazuje rozhodnutí silničního správního úřadu dle zákona 13/1997Sb.

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, kancelář A409.

Kdy věc řešit: 

Před podáním žádosti o zvláštní užívání komunikace, hlášení havárie, povolení sjezdu,  silničnímu správnímu úřadu.

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 409. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu.
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze zaslat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři - el. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003 v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, 4. patro budova A, kancelář A409.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb, oddělení dopravních systémů.

Kontaktní osoba: 

Iva Krpcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
24. 11. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
24. 11. 2021