Použití loga statutárního města Havířova

Základní informace k životní situaci: 

Souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Havířova v rámci reprezentace města

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Právnické osoby, fyzické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Dodržovat pokyny stanovené v manuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce vpravo v části "Související formuláře" (barevnost, poměr velikosti loga); použít logo je možné po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti o souhlas s použitím loga statutárního města Havířova za splnění uvedených podmínek

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním vyplněného formuláře Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Havířova

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor kancelář primátora, 2. patro, číslo kanceláře A210, vedoucí odboru kancelář primátora, tel. 596 803 305.
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný formulář Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Havířova

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce vpravo v části "Související formuláře"

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Nejsou vyžadovány

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Statut užívání loga města Havířova, vydaný na základě usnesení Rady města Havířova ze dne 17.7.2013

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Telefonicky: 596 803 305

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor kancelář primátora
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Frídlová, fridlova.lenka@havirov-city.cz, tel. 596 803 305
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
17. 7. 2013
Popis byl naposledy aktualizován: 
10. 9. 2019