Obřad vítání občánků

V jakém případě ve věci jednat: 

Obřad je určen pro děti, které mají trvalý pobyt na území města Havířova a v maximálním věku - 2 roky.

Volné termíny obřadů v roce 2023:

28. 5., 11. 6., 25. 6. 

10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11., 3. 12., 17. 12.

 

 

 

 

 

Charakteristika úkonu: 

Slavnostní uvítání dítěte do života představiteli statutárního města Havířova v obřadní síni na zámku v Havířově (K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov-Město).

Kdy věc řešit: 

Dítě se může zúčastnit obřadu do svých 2. narozenin.

Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu, pokud již nejsou obřady obsazeny přihlášenými. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Rodiče při nahlašování dítěte poskytnou následující údaje - jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, kontaktní telefon na rodiče.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Rodiče při nahlašování dítěte poskytnou následující údaje - jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, kde se miminko narodilo a kontaktní telefon na rodiče.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Přihlásit se na obřad lze e-mailem: mandakova.blanka@havirov-city.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Přihlásit se na obřad lze osobně či telefonicky – odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, třetí poschodí

- kancelář č. A 316 - Bc. Blanka Mandáková, tel. 596 803 132 (zástup v případě nepřítomnosti - kancelář č. A 316a - Bc. Denisa Goliková, tel. 596 803 135).

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Časté dotazy: 

Jaký je průběh obřadu?

Obřady se konají v neděli v dopoledních hodinách od 9:30 v půlhodinových intervalech dle harmonogramu obřadů zveřejněného zde: https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/ostatni/obrad-vitani-obcanku.  
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry a přizvat ostatní rodinné příslušníky. Fotografování je možné jen vlastním fotoaparátem.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Vítání občánků.

Klíčová slova: 

Vítání občánků, vítání dětí, obřady vítání.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

22.11.2022

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury