Obřad vítání občánků

Základní informace k životní situaci: 

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti RMH nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni na zámku v Havířově (Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov–Město).

Obřady vítání občánků byly do 6. června 2021 z důvodu epidemiologické situace zrušeny. Od 13. 6. 2021 dochází k obnovení obřadů. Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat platná epidemiologická nařízení:

- zakrytí úst respirátorem, popř. nanorouškou 

- prokázání se bezinfekčností: * antigenní test proveden max. do 72 hodin

                                                            * PCR test proveden max. do 7 dní

                                                            * očkování (alespoň 22 dní od 1. dávky)

                                                            * prodělání nemoci COVID-19 - od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

 

Bližší informace o možnostech objednání na obřady Vám podá odbor školství a kultury. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Obřad je určen pro děti, které mají trvalý pobyt na území města Havířova a maximální věk 2 roky.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Přihlášením se na obřad, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, třetí poschodí
- A 316 - Bc. Blanka Mandáková, tel. 596 803 132 (v případě nepřítomnosti A 316a - Lucie Gorecká, DiS., tel. 596 803 135)

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku

Elektronická služba, kterou lze využít: 

mandakova.blanka@havirov-city.cz
gorecka.lucie@havirov-city.cz (zástup)

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace: 

Obřady se konají v neděli v dopoledních hodinách od 9:30 v půlhodinových intervalech (viz související dokumenty).  
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry a přizvat ostatní rodinné příslušníky. Fotografování je možné vlastním fotoaparátem.
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.
Kontaktní osoba: 
Bc. Blanka Mandáková, Lucie Gorecká, DiS.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2014
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 10. 2020