Obřad vítání občánků

Základní informace k životní situaci: 

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti RMH nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni na zámku v Havířově (Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov–Město).

Všichni zúčastnění obřadů jsou povinni dodržovat platná epidemiologická nařízení pro pořádání společenských akcí:

Společenské akce (aktualizováno v pondělí 25. října 2021) 

Pravidla a doporučení

Veřejné i soukromé společenské akce: pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 6 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,

absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 

doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

INFORMACE: Od 1.11. se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin.

Bližší informace o možnostech objednání na obřady Vám podá odbor školství a kultury. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Obřad je určen pro děti, které mají trvalý pobyt na území města Havířova a maximální věk 2 roky.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Přihlášením se na obřad, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, třetí poschodí
- A 316 - Bc. Blanka Mandáková, tel. 596 803 132 (v případě nepřítomnosti A 316a - Lucie Gorecká, DiS., tel. 596 803 135)

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku

Elektronická služba, kterou lze využít: 

mandakova.blanka@havirov-city.cz
gorecka.lucie@havirov-city.cz (zástup)

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace: 

Obřady se konají v neděli v dopoledních hodinách od 9:30 v půlhodinových intervalech (viz související dokumenty).  
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry a přizvat ostatní rodinné příslušníky. Fotografování je možné vlastním fotoaparátem.
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.
Kontaktní osoba: 
Bc. Blanka Mandáková, Lucie Gorecká, DiS.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2014
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 10. 2020