Návrh veřejnosti na udělení ocenění města Havířova

Základní informace k životní situaci: 

Statutární město Havířov v souladu se Zásadami pro udělování ocenění a Ceny města Havířova (viz související dokumenty) zpravidla každý rok oceňuje jednotlivce, kolektivy a družstva mimo jiné i na základě návrhů podaných veřejností.
Zásady stanoví pravidla a postupy pro předkládání návrhů a oceňování. O udělení ocenění města Havířova rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova. Oceňování občanů města Havířova se uděluje jednotlivcům, kolektivům a družstvům ze statutárního města Havířova v oblasti sociální, kulturní, volnočasových aktivit, ostatních společensky prospěných aktivit a sportovní oblasti za zásluhy uvedené v článku II, bodě 1. výše uvedených zásad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Zástupci kulturních, sportovních a dalších organizací ve městě a občané města Havířova.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Návrh na ocenění města Havířova musí být podán písemně na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, a to na příslušném formuláři (viz související dokumenty) do 30.09. daného roku.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním písemného návrhu.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova,
třetí poschodí, kancelář č. A 316
Bc.. Blanka Mandáková
tel. 596 803 132
mandakova.blanka@havirov-city.cz

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30.09. daného roku

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Komise Rady města Havířova, Rada města Havířova, Zastupitelstvo města Havířova.

Jaké jsou související předpisy: 

Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit
Kontaktní osoba: 
Bc. Blanka Mandáková
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
27. 6. 2016
Popis byl naposledy aktualizován: 
24. 2. 2020