Návrh veřejnosti na udělení ocenění města Havířova

V jakém případě ve věci jednat: 

Zástupci kulturních, sportovních a dalších organizací ve městě a občané města Havířova mohou navrhnout jednotlivce, kolektivy a družstva ze statutárního města Havířova k ocenění v oblastech definovaných Zásadami - viz níže, příloha tohoto článku.

Charakteristika úkonu: 

Návrh na ocenění musí být podán písemně na příslušném formuláři a musí obsahovat zejména údaje o navrhovaném kandidátovi, kolektivu či družstvu, oblast, pro kterou je nominován, vč. zdůvodnění a kontaktu na navrhujícího pro případné doplnění návrhu.

Výsledek úkonu: 

Nominace na ocenění města v některé z následujících oblastí: sociální a zdravotní, kulturní, sportovní, volnočasových aktivit, ostatních společensky prospěšných aktivit.

O udělení ocenění rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova zpravidla každý rok.

Kdy věc řešit: 

Návrh s nominací lze předložit do 30. 9. daného roku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněný formulář "Návrh na udělení ocenění města Havířova" - dostupný v příloze tohoto článku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněný formulář "Návrh na udělení ocenění města Havířova" - dostupný v příloze tohoto článku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Návrh na ocenění města Havířova musí být podán do datové schránky ID: 7zhb6tn, případně e-mailem s platným elektronickým podpisem na adresu: mandakova.blanka@havirov-city.cz, a to na příslušném formuláři (viz příloha tohoto článku).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Návrh na ocenění města Havířova musí být podán písemně na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, a to na příslušném formuláři (viz příloha tohoto článku).

Osobně lze podání nominace řešit na odboru školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, 3. poschodí - A 316 - Bc. Blanka Mandáková, tel. 596 803 132 (v případě nepřítomnosti A 316a - Lucie Gorecká, DiS., tel. 596 803 135).

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Ocenění města.

Klíčová slova: 

Nominace, udělení ocenění města.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

7. 6. 2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury.