Návrh veřejnosti na udělení Ceny města Havířova

V jakém případě ve věci jednat: 

Zástupci kulturních, sportovních a dalších organizací ve městě a občané města Havířova mohou k ocenění navrhnout osobnost či kolektiv za významný přínos městu či výjimečný čin regionálního nebo širšího významu.

Charakteristika úkonu: 

Návrh na udělení Ceny města Havířova musí být podán písemně na příslušném formuláři a musí obsahovat zejména údaje o navrhovaném kandidátovi či kolektivu včetně zdůvodnění a kontaktu na navrhujícího pro případné doplnění návrhu.

Výsledek úkonu: 

Nominace na udělení Ceny města Havířova jako nejvyššího ocenění za činy, které mají mimořádný význam pro město Havířov nebo za zásluhy o regionální, národní či mezinárodní věhlas města. 

O udělení Ceny města Havířova rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova zpravidla každý rok.

Kdy věc řešit: 

Návrh s nominací lze předložit do 15. 12. daného roku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněný formulář "Návrh na udělení ocenění města Havířova" - dostupný v příloze tohoto článku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněný formulář "Návrh na udělení ocenění města Havířova" - dostupný v příloze tohoto článku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Návrh na udělení Ceny města Havířova musí být podán do datové schránky ID: 7zhb6tn, případně e-mailem s platným elektronickým podpisem na adresu: mandakova.blanka@havirov-city.cz, a to na příslušném formuláři (viz příloha tohoto článku).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Doručením písemného návrhu na udělení Ceny města Havířova na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, a to na příslušném formuláři (viz příloha tohoto článku).

Osobně lze podání nominace řešit na odboru školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, 3. poschodí - A 316 - Ivana Tomková, tel. 596 803 132 (v případě nepřítomnosti A 316a - Denisa Goliková., tel. 596 803 135).

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Cena města Havířova.

Klíčová slova: 

Nominace, Cena města Havířova.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

7. 6. 2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury