Existence inženýrských sítí ve správě odboru komunálních služeb

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě stavby – např. výstavba RD, výstavba zemních kabelových přípojek, je nutné požádat o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Charakteristika úkonu: 

Po vyplnění tiskopisu žádosti a doložení situačního snímku se zakreslením umístění stavby nebo zájmové oblasti, případně doložení plné moci při zastupování, bude vydáno vyjádření.

Výsledek úkonu: 

Vydání vyjádření.

Kdy věc řešit: 

V projektové fázi stavby.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zákresem, plnou moc při zastupování.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zákresem, plnou moc při zastupování.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost včetně příloh zaslat elektronicky na podatelnu Magistrátu města Havířova na email : posta@havirov-city.cz nebo do datové schránky : 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost včetně příloh zaslat poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor komunálních služeb, nebo osobně podat na podatelnu.
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Časté dotazy: 

Kde mohu najít žádost? - Na webu města v záložce životní situace - ostatní.

Sankce: 

Právnické a podnikající fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 b odst. 5 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 a) odst. 7 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Stavba, stavebnictví.

Klíčová slova: 

Existence sítí, existence, sítě, IS, OKS, vyjádření, odbor komunálních služeb.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem doručení.

Konec platnosti popisu úkonu: 

12 měsíců ode dne doručení.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Není vedeno v žádném registru.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Ing. Roman Hučík.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2021