Czech POINT

V jakém případě ve věci jednat: 

Na základě žádosti.

Charakteristika úkonu: 

Více informací k poskytování služeb na kontaktních místech veřejné správy naleznete na webových stránách www.czechpoint.cz.

Výsledek úkonu: 

Výpis, potvrzení, informace, konvertovaný dokument.

Kdy věc řešit: 

V případě potřeby výpisu, potvrzení, informace nebo konverze dokumentu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu na kontaktních místech.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Platný průkaz totožnosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Prostřednictvím portálu občana, podmínkou je zřízení datové schránky nebo e-identita.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Výpis z Katastru nemovitostí
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Výpis z Veřejného rejstříku
Poplatek za úkon: 50 Kč za první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Živnostenského rejstříku
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Výpis z Rejstříku trestů
Správní poplatek ve výši 100 Kč (bez ohledu na počet stran, v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Poplatek za úkon: 100 Kč za první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí v případě samosprávních úřadů 50 Kč za přijetí podání, na ostatních kontaktních místech Czech POINT podle ceníku. Další poplatek se vybírá dle druhu podání. Tento druhý poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté kontaktním místem Czech POINT zasílán.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Správní poplatek, je za první stránku max. 100 Kč a za každou další max. 50 Kč.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50 Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku
Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující stranu.

Datové schránky
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze konverze na žádost (30 Kč za stránku) a opakované vydání přístupových údajů (200 Kč).

Základní registry
Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů
Cena za každou stranu dle Sazebníku správních poplatků 30 Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Asistované místo výkonu veřejné správy pro občana.

Klíčová slova: 

Výpis, potvrzení, datové schránka, přístupové údaje, autorizovaná konverze, základní registry.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

27.12.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výpisy a potvrzení jsou poskytovány ze základních registrů nebo agendových informačních systémů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Eva Tobolová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022