Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Základní informace k životní situaci: 

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů (§ 121 zákona o silničním provozu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení na příslušný úřad.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, V Havířově na Magistrátu města Havířova. Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- případně písemný souhlas osoby (plná moc dle ustanovení § 441 občanského zákoníku), o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, tiskopis je k dispozici na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky. V Havířově na Magistrátu města Havířova na přepážkách č. 7 a 8 odboru vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek činí 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.
Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy a kontaktního místa Czech POINT:
www.mdcr.cz 
www.czechpoint.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana