Žádost o vydání stanoviska samosprávy statutárního města Havířova k projektové dokumentaci stavby

Základní informace k životní situaci: 

Vydání stanoviska za město Havířov např. ke stavbě rodinného domu, garáže, zahradního domku, oplocení, sjezdu, změně dokončené stavby rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, napojení přípojek na veřejnou technickou infrastrukturu a k ostatním zde neuvedeným činnostem.
V případě realizace stavby, kdy statutární město Havířov je účastníkem řízení nebo zájmy města mohou být stavbou dotčeny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel (investor), případně osoba pověřená zastupováním žadatele na základě plné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žadatel ( investor) podá vyplněnou žádost o vydání stanoviska statutárního města Havířova k územnímu nebo stavebnímu řízení a doloží potřebné doklady k vyřízení žádosti

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Stavebník podává žádost na formuláři ekonomického odboru. K dané životní situaci se vyjadřují:
odbor komunálních služeb z hlediska správce pozemku
oddělení investic z hlediska investic
odbor územního rozvoje z hlediska souladu s Územním plánem města Havířova

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář B 519
Pondělí, středa: 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 - 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Plná moc v případě zastupování žadatele, projektová dokumentace stavby, přehledný situační výkres, z něhož bude zřejmé navrhované umístění stavby na pozemku vč. okótování vůči hranicím pozemku či stávajícím objektům a další podklady, z nichž bude možné záměr posoudit

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Není stanoveno

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30 dnů od podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Stavební zákon

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno