Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku v majetku města

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku v majetku města
- k podnikání
- na zahradu
- ostatní

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Zájemce, který může jednat samostatně, nebo osoba jím pověřená

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Nejsou určeny

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o pronájem , výpůjčku pozemku

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 502, B - 505, B - 506
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný tiskopis žádosti o pronájem, výpůjčku pozemku,
výpis z LV, snímek z katastrální mapy - s vyznačením požadované části pozemku, pokud se bude jednat o část pozemku, u podnikání - výpis z OŘ nebo živnostenský list

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Dle termínů jednání Rady města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon o obcích a občanský zákoník

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno