Výkup pozemku

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o výkup pozemku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Vlastník pozemku nebo osoba jím pověřená

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Nejsou určeny

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o výkup pozemku

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Referenti ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 502, B - 506
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný tiskopis žádosti o výkup pozemku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Dle termínů zasedání Zastupitelstva města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon o obcích a občanský zákoník

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
24. 2. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
24. 2. 2020
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno