Souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících k podnikání

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě zájmu o umístění sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících k podnikání.

Charakteristika úkonu: 

Podání písemné žádosti o umístění sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících k podnikání doručené na Magistrát města Havířova – ekonomickému odboru, oddělení správy majetku.

Výsledek úkonu: 

Po projednání v orgánech města vydání souhlasu s umístěním sídla společnosti.

Kdy věc řešit: 

V případě zájmu o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících podnikání.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících k podnikání s uvedením adresy prostor, účelem využití, obchodní firmy žadatele, sídla, IČ a telefonního kontaktu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatých prostorách sloužících k podnikání s uvedením adresy prostor, účelem využití, obchodní firmy žadatele, sídla, IČ a telefonního kontaktu.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datová schránka, e-mail (husakova.lucie@havirov-city.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Poštou, prostřednictvím podatelny nebo osobně na Magistrátu města Havířova, 5. patro, ekonomický odbor, oddělení správy majetku, kancelář č. B503, Ing. Lucie Husáková, popřípadě na Městské realitní agentuře, s.r.o., U Lesa 3a, Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Souhlas, sídlo společnosti, účel využití.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Kontaktní osoba: 

Ing. Husáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
25. 5. 2022