Pronájem, pacht, výpůjčka nemovitosti v majetku města

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě zájmu o pronájem, pacht, výpůjčku nemovitosti.

Charakteristika úkonu: 

Podání žádosti o pronájem, pacht, výpůjčku nemovitosti včetně doložení příslušných dokladů uvedených v žádosti.

Výsledek úkonu: 

Po projednání v orgánech města uzavření příslušné smlouvy.

Kdy věc řešit: 

V případě zájmu o pronájem pozemku, pacht, výpůjčku nemovitosti v majetku města.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněná žádost s údaji žadatele, předmět a účel žádosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněná žádost s údaji žadatele, předmět a účel žádosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datová schránka, e-mail (machalkova.marketa@havirov-city.cz, chlebkova.bohdana@havirov-city.cz, krainova.ilona@havirov-city.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Poštou prostřednictvím podatelny nebo osobně na Magistrátu města Havířova, 5. patro, ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Časté dotazy: 

Lhůta pro vyřízení žádosti se stanoví dle termínu jednání Rady města Havířova.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Žádost, parcelní číslo pozemku, pronájem, pacht, výpůjčka, nájemné, pachtovné, doba platnosti a účinnosti smlouvy.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Kontaktní osoba: 

Bc. M. Machálková, B. Chlebková, I. Krainová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
31. 5. 2022