Prodej zařízení hrobu

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o prodej zařízení hrobu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Nejsou určeny

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o prodej po předchozím projednání se spol. Technické služby Havířov a.s., ARON pohřební služba a správa pohřebišť, Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 503,
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žádost o prodej zařízení hrobu s identifikací hrobového místa, jména žadatele, adresy a telefonního kontaktu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Není stanoven

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Dle termínů jednání Rady města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o pohřebnictví

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno