Přidělení čísla popisného a orientačního

Základní informace k životní situaci: 

Přidělení čísla popisného a orientačního

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

O přidělení čísla popisného a orientačního je oprávněn požádat prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH majitel nemovitosti

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání písemné žádosti prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním jednáním na Stavebním a silničním správním úřadu MmH

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město (Stavební a silniční správní úřad)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město (Stavební a silniční správní úřad)
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Fotokopii dokladu vydaného stavebním úřadem, na jehož základě byla stavba uvedena do užívání

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis žádosti není předepsán

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Nejsou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30 dnů od podání žádosti prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon o obcích, občanský zákoník, Vyhl.č. 326/2000Sb o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu o oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nepřidělení čísla popisného a orientačního

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
24. 2. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 3. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno