Přidělení čísla evidenčního ke stavbě

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě zájmu o přidělení čísla evidenčního.

Výsledek úkonu: 

Vydání čísla evidenčního ke stavbě

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním elektronické žádosti včetně doložení příslušných dokladů
na Magistrát města Havířova, ekonomický odbor, oddělení správy majetku:

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Klíčová slova: 

Číslo evidenční.

Kontaktní osoba: 

Ing. Lucie Husáková (husakova.lucie@havirov-city.cz)